ALAY BEY MOSQUE


ÇANAKKALE - 2005
ABOUT

Alay Bey caminin yapılış yılı 1702 (miladi) ' dir. Arsa alanı 425 m2, cami kapalı alanı ise 223 m2 olup 350 kişilik cemaat kapasitesi vardır. 1945 yılında minaresi yeniden yapılmış ve yeri değiştirlmiştir. Tek şerefeli minareye sahiptir. 1988 yılında cami iç tezyinatı çerçeveleri ve minare şerefesi yeniden yapılmıştır. Avluda bahçesi ve bahçe içinde haziresi (mezarlığı), 4 adet küçük oda, tuvaleti, gasilhanesi ve şadırvanı bulunmaktadır. Cami müstakil bir binadır.

Cami bahçesine sokaktan girişi sağlayan yuvarlak kemerli kapının üzerinde bir kitabe vardır. Kitabe okunmayacak haldedir. Sadece 1321 tarihi okunabilmektedir. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Camiyi yaptıran ile ilgili iki farklı görüşe rastlanmıştır. Birincisi; daha önce adada bulunan Ali Ağa cami 1657 yılında Venedikliler tarafından yıkılınca kale komutanı olan Miralay Ahmet Ağa tarafından yeniden yaptırıldığıdır. Camiye miralaylığa izafeten Alay Bey Camisi denilmiştir.(2) İkinci tez ise Abdülmecit Devri kaptanı deryalarından ve Adile Sultan'ın eşi olan Damad Mehmed Ali Paşa tarafından 1846 da yaptırıldığıdır.

Caminin girişi kuzey cephede beş taş basamakla çıkılan basık kemerli çift kanatlı ahşap kapıdandır. Minare kuzey-batı köşede beyaz kesme taştan yapılmıştır. Şerefe korkulukları oymalıdır. Caminin içinde mihrap ve pencere üstleri barok tarzda dal motifleriyle süslenmiştir. Tavan sade işçilikli ve ahşaptır. Minber ve mihrapta süsleme yoktur. Giriş kapısının iki yanındaki köşelerde yeralan birer ahşap merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır.

Alay Bey Camisinin avlusunda ufak bir hazire bulunmaktadır. Burada on dört tane mezar vardır. Bu on dört mezardan birisi Osmanlı Devletinde Sadrazamlık yapmış olan Halil Hamit paşa'ya aittir.

 
PROJECT DETAILS

ARCHITECTURE IS AN ENDLESS ADVENTURE FOR US